ရင္သားႀကီးထြားေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ရင္သားႏွစ္ခု ခါးေရာက္သြားရတဲ့ အမ်ဳိးသမီး

6:48:00 PM
ရင္သားႀကီးထြားေဆးထုိးၿပီးေနာက္ ရင္သားႏွစ္ခု ခါးေရာက္သြားရတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ယင္းေဆးထုိးၿပီးတဲ့...Read More

လူပ်ဳိ အပ်ဳိ တကယ္စစ္တယ္ဆိုတာရင္သားေခါင္းရဲ႕--------- ၁၈ နွစ္ျပည့္သူဆိုရင္ ပုံကုိနွိပ္ျပီးေလ့လာလုိက္ပါ။

6:43:00 PM
ဆရာေရးတဲ့ (လူပ်ိဳျဖစ္ျပီ) မွာ ေရးထားတဲ့ ႏို႔သီးဝိုင္းဟာ ပန္းေရာင္၊ အညိဳေရာင္ မတူၾကဘူး။ အပ်ိဳစစ္ ...Read More